Ochrana osobních údajů

Dovolujeme si vás níže informovat o zpracování vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby s námi spolupracující. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25. 05. 2018 (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je DEJVICKÉ RESTAURANTY s.r.o., IČ: 27067661, se sídlem Praha 6, Uralská 9, PSČ 160 00. Právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 93864.

2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování:  DEJVICKÉ RESTAURANTY s.r.o., se sídlem Praha 6, Uralská 9, PSČ 160 00

adresa elektronické pošty: info@drest.cz

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce informuje, že nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. nařízení.

4. Rozsah shromažďovaných osobních údajů

Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme o vás zpracovávat primárně váš e-mail nebo telefon, dle toho, jaký z uvedených kontaktních údajů vložíte do kontaktního formuláře. Dále pak budeme zpracovávat veškeré údaje, které budou obsaženy v textu vaší zprávy.

Dále budeme zpracovávat i vaše elektronické údaje, zejména IP adresu, typ prohlížeče, název domény a cookies. Bližší informace ohledně cookies zpracovávaných na naší internetové stránce jsou dostupné zde.

Poskytnutí vašich osobních údajů je ve všech případech zcela a vždy dobrovolné.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Účel, právní základ a doba zprac​ování

Všechny osobní údaje vložené do kontaktního formuláře budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší zprávy a přípravy odpovědi na ní, případně proto, abychom vás mohli přímo kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR, tedy zájem s vámi komunikovat ohledně záležitosti, ve které jste se na nás obrátili. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední naší společné komunikace. Pokud nám rovněž udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme vaše kontaktní údaje zpracovávat též za účelem předložení nabídky, smluvení schůzky příp. pro další běžné obchodní činnosti. Právním základem takového zpracování bude váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jehož udělení je dobrovolné. Souhlas samozřejmě můžete kdykoli odvolat. Pokud souhlas odvoláte, nebude tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů postavené na takovém souhlasu před jeho odvoláním. Rovněž i váš souhlas bude časově omezený, a to na dobu 2 let od okamžiku jeho udělení.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťuji řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména poskytovatelé webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, aplikací či služeb.

7. Vaše práva

Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 • právo žádat o přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);
 • právo na výmaz nebo opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);
 • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu;
 • právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR);
 • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.
 • Právo podat stížnost. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli otázek nebo stížností se můžete obrátit na společnost DEJVICKÉ RESTAURANTY s.r.o., prostřednictvím e-mailu info@drest.cz nebo písemně na adrese DEJVICKÉ RESTAURANTY s.r.o., Uralská 9, Praha 6, PSČ 160 00.

Cookies

Co to jsou „cookies“?

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory. Každý soubor cookie je originální pro váš webový prohlížeč. Soubor cookie je odesílán ze serveru webových stránek, které prohlížíte, do vašeho počítače nebo mobilního telefonu a obsahuje anonymní informace. Bude uložen na vašem zařízení a pouze tento server bude moci vyhledat nebo načíst obsah tohoto souboru cookie. Odeslané soubory cookies mohou být zaslány zpět na servery webových stránek s aktualizovanými daty už během vašeho prohlížení webových stránek. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Soubory cookies mohou být nastaveny jak webovými stránkami, které navštěvujete („naše cookies“), tak mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo taky nezávislou analytickou společností. Webové stránky, které navštěvujete, mohou také zahrnovat obsah vložený z jiných webových stránek a tyto stránky mohou rovněž nastavit své vlastní cookies. Webové stránky mohou používat k poskytování cílené reklamy reklamní sítě třetí osoby. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Často se používají pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Tyto webové stránky používají dva druhy cookies:

Krátkodobé, relační cookies (session cookie) – Relační cookies se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení a po zavření prohlížeče jsou vymazány z Vašeho zařízení.

Dlouhodobé, trvalé (persistent cookie) – Tento typ cookies se ukládá ve vašem počítači po pevně stanovenou dobu, která záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie (obvykle měsíc, rok nebo déle) a tyto cookies nejsou po zavření prohlížeče vymazány. Trvalé cookies se používají k Vaší identifikaci od jedné relace prohlížení k další, například k uložení vašich preferencí, takže si je budou pamatovat pro další návštěvu. Můžete je odstranit také ručně.

Jak používáme cookies?

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností tak, že webovým stránkám umožníme indentifikovat vás, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies). Používané soubory cookies mohou:

 • být nezbytně zapotřebí pro Váš pohyb po stránkách nebo poskytnutí některých základních funkcí; nebo
 • nám pomáhat zlepšit výkonnost našich webových stránek, aby vám nabídly lepší uživatelské zkušenosti. Informace poskytované těmito soubory cookies jsou anonymní a pomáhají nám pochopit, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky, napomáhající ke zlepšení prezentace svého obsahu. Tyto služby jsou obecně poskytovány nezávislými společnostmi pro měření a výzkum, takže se v případě těchto cookies může jednat o cookies třetích stran.

Kdybychom cookies nepoužívali, naše webové stránky by vás považovaly za nového návštěvníka pokaždé, když se dostanete na novou stránku našich webových stránek.

Soubory cookies potřebujeme používat, abychom vám poskytli uživatelsky přátelské prostředí a zachovali efektivnost našich webových stránek. Proto nelze cookies zablokovat samostatně a pokračováním prohlížení našich webových stránek a používáním našich online služeb souhlasíte s tím, že můžeme na vaše zařízení tyto soubory cookies umístit.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využívány ke generování anonymních statistik o používání webu.

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů je dostupné na stránce www.aboutcookies.org, nebo

Musíte si však uvědomit, že zablokování nebo vymazání cookies odesílaných z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může mít za důsledek, že stránky nebude možné používat.

Typy cookies používané na našich webových stránkách si můžete zobrazit, a tak získat informace, jak změnit nastavení cookies, anebo jak zablokovat cookies používané na našich webových stránkách.

Webové stránky třetích osob

Pokud používáte webové stránky našich partnerů, může být soubor cookie nastaven navštívenými webovými stránkami. Tyto stránky neprovozujeme, a tedy nemáme kontrolu nad šířením těchto cookies. Více informací o těchto cookies najdete na webových stránkách příslušné třetí osoby.

Společnost DEJVICKÉ RESTAURANTY s.r.o. používá tyto soubory cookies.

Název Zpracovatel Účel zpracování Popis
Google Analytics Google LLC Analýza chování na webu naleznete zde

Všechny výše uvedené cookies jsou používány pouze k účelu uvedenému v této tabulce.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu či využití svého práva, které je stanové GDPR uvádí Společní správci své kontaktní údaje, na které se může subjekt údajů obrátit.

Email: info@drest.cz

Pin It on Pinterest